Zpět

Jak to zvládnout s dětmi

category_3_article_1.jpg

Zprávy o koronavirusu nás každodenně obklopují. Mnozí rodiče se zajímají o to, jak epidemii správným způsobem odkomunikovat dětem, aby je uklidnili a neprohloubili tím ještě více jejich obavy.

Nebojte se si spolu povídat

Vyhýbat se tomuto tématu může mít za následek, že se děti budou strachovat ještě více. Podívejte se na konverzaci jako na příležitost zprostředkovat dětem fakta a nastavit emocionální tón. Vy jste ta osoba, která filtruje zprávy vašemu dítěti.

Berte ohled na věk dítěte

Nenabízejte příliš mnoho informací, protože to děti nemusí zvládnout absorbovat. Místo toho zkuste odpovědět na jejich otázky. Snažte se o jasné a upřímné odpovědi. Je v pořádku, pokud nevíte odpověď na všechno. Nejdůležitější je, že jste dítěti k dispozici.

Vyrovnejte se nejprve se svým vlastním strachem

Když se cítíte nejvíce znepokojený nebo panikaříte, není čas mluvit se svými dětmi o současné situaci. Pokud si všimnete, že se cítíte úzkostlivě, nechte si nějaký čas na uklidnění, dokud se pokusíte konverzovat nebo odpovědět na otázky svého dítěte.

Zaměřte se na to, co děláte, abyste zůstali v bezpečí.

Důležitým způsobem, jak uklidnit děti, je zdůraznit bezpečnostní opatření, která přijímáte. Děti se cítí sebejisté, když vědí, co mají dělat, aby se udržely v bezpečí.

Držte se rutiny

Je to důležité právě teď, když jsou školky a školy zavřené. Strukturované dny s pravidelnými aktivitami, jídly a spánky jsou nezbytnou součástí udržování štěstí a zdraví dětí.

Další zdroje: National Association of School Psychologists, Talking to Children About COVID-19 (Coronavirus) A Parent Resource

Články